Horsens Provstiudvalg

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i den danske folkekirke. Udvalget består af provsten, en præsterepræsentant og 6 læge medlemmer, der er valgte af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet.

Provstiudvalget fastsætter den lokale kirkeskat, som i Horsens Provsti er 0,89%, og fordeler et vist driftbeløb mellem de forskellige sogne. Bevillinger til større anlægsarbejder fastsættes af provstiudvalget efter prioritering. Provstiets økonomi drøftes på et årligt budgetsamråd, hvor repræsentanter for alle menighedsråd er til stede.

Medlemmer

Mødereferater

Mødekalender

Budgetsamråd

Kalender

BegivenhedDato

Formandsmøde

27. okt  
27. okt  

PU-møde

29. okt 11:00
14:00
29. okt 11:00 -
14:00

PU-møde

26. nov 11:00
14:00
26. nov 11:00 -
14:00

PU-møde

17. dec 11:00
14:00
17. dec 11:00 -
14:00

Provsten