Kontaktpersoner


Provst

Annette B. Bennedsgaard

E-post: abb@km.dk 

Tlf.: 7564 1818 el. 2046 9997

 

 


Personalekonsulent

Birgitte Søhoel

Personalekonsulent Birgitte Søhoel giver gratis rådgivning til menighedsrådene om personalespørgsmål samt om budget, regnskab og projektpuljeansøgninger. Hun er også behjælpelig med kirkegårdsopmålinger og arrangerer kurser for menighedsrådene.

E-post: birs@km.dk  

Tlf.: 2463 4032


Provstisekretær

Henrik Voss

 

E-post: hvje@km.dk

Tlf.: 7564 1818

Arbejdsfunktioner:

 • Præstebetjening, herunder ferie/fridage, befordring og kursusregistrering
 • Provstiudvalgskassen – fakturaer, udlæg, regnskab
 • Tilmeldinger
 • Skole-Kirke og Flygtningeinitiativet
 • Bygningssyn og kirkebogstilsyn
 • Præstegårdsudvalg - forsøgsramme 5
 • Sagsbehandling og forberedelse til provstiudvalgsmøder

Provstisekretær

Annette Liboriussen

 

E-post: ali@km.dk

Tlf.: 7564 1818

Arbejdsfunktioner:

 • Præstebetjening, herunder ferie/fridage, befordring og kursusregistrering
 • Provstiudvalgskassen – fakturaer, udlæg, regnskab
 • Tilmeldinger
 • Skole-Kirke og Flygtningeinitiativet
 • Bygningssyn og kirkebogstilsyn
 • Præstegårdsudvalg - forsøgsramme 5
 • Sagsbehandling og forberedelse til provstiudvalgsmøder


Regnskabsfører

Inge Marie Eckhardt

mail: imec@km.dk

Tlf.: 3063 4464

Regnskabsfører for følgende sogne:

 • Brædstrup
 • Endelave
 • Grædstrup
 • Hansted
 • Lundum
 • Klostersogn
 • Vedslet
 • Østbirk
 • Yding
 • Ørridslev

 

Inge Marie Eckhardt er barselsvikar for tidligere regnskabsfører Pernille Teilmann Brodersen.

Regnskabsfører

Michael Marker Thomsen

mail: mikt@km.dk

Tlf.: 2115 9440

Regnskabsfører for følgende sogne:

 • Føvling
 • Gangsted-Søvind
 • Nim
 • Tamdrup
 • Tyrsted-Uth
 • Underup
 • Vor Frelsers
 • Vær-Nebel


Præsteboligudvalg

Udvalgets opgave er at flytte kompetencer og opgaver, herunder bygherreansvaret vedrørende præsteboliger fra de deltagende menighedsråd til provstiudvalget.

Præsteboligudvalget hører til under "Forsøgsramme 5".

Kontaktperson:

Formand Tove Asmussen

mail: asmussentove@gmail.com

Tlf.: 2467 1993

Øvrige udvalgsmedlemmer:

Peter Lyhne

Sten Henriksen

Økonomiudvalg

Provstiudvalget har nedsat et økonomiudvalg, der har som opgave at analysere budgetfordelingsmodellen med henblik på at sikre den mest retfærdige fordeling af driftsmidler til menighedsrådene.

 

Udvalget har i en analysefase undersøgt forskellige modeller og er nået frem til at arbejde med en indberetnings- og analyse model til fordeling af driftsmidler, som er udviklet af ”ProvstiSkyen”.

 

Modellen igangsættes og introduceres til menighedsrådene i 2020.

 

Udvalget består af:

 

Tove Asmussen, provstiudvalget

Annette Ravn, provstiudvalget

Ilse Kyndesgaard, provstiudvalget

Birgitte Søhoel, personalekonsulent


Kalender

BegivenhedDato

Formandsmøde

27. okt  
27. okt  

PU-møde

29. okt 11:00
14:00
29. okt 11:00 -
14:00

PU-møde

26. nov 11:00
14:00
26. nov 11:00 -
14:00

PU-møde

17. dec 11:00
14:00
17. dec 11:00 -
14:00

Provsten