Projektpuljen i Horsens Provsti

På budgetsamrådet den 4. september 2014 vedtog et enigt budgetsamråd at oprette et samarbejde om en pulje til kirkelige aktiviteter i Horsens Provsti.

Der afsættes årligt et beløb ud af ligningsmidlerne, hvoraf menighedsråd i Horsens Provsti kan søge om tilskud fra til nye aktiviteter, tiltag og projekter. Der afsættes midler til diakonalt arbejde, samarbejde på tværs i provstiet, skoleinitiativer på alle uddannelsesniveauer, frivillighed og delagtighed samt til rammer for godt kollegaskab på tværs for præster og menighedsrådsmedlemmer.

Fra 2016 og fremover vil der være ansøgningsfrist d. 1. juni og 1. december.

Der vælges en bestyrelse, ligesom der nedsættes følgende tre underudvalg:

Diakoniudvalg, der varetager

1. Diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling

Frivilligt samarbejde, der varetager

2. Samarbejde på tværs i provstiet og 4. Frivillighed/Delagtighed

Skoleudvalg, der varetager

3. Skoleinitiativer

Hvert af disse tre udvalg har et formandskab bestående af to menighedsrådsmedlemmer; en præst og en læg person, fra et menighedsråd, som vælges på budgetsamråd hvert år. Man kan kun være formand for ét udvalg, men det er muligt at deltage som øvrigt medlem i alle udvalg. Genvalg er muligt.

Kandidater til formandskabet indstilles af menighedsrådene. Kandidatlisterne skal være provstiet i hænde inden det budgetsamråd hvor formandskabet vælges. Frist for indlevering af kandidatlister oplyses ved indkaldelse til budgetsamrådet.

Udvalgenes tre formandskaber udgør bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand

Udvalgene er åbne for alle interesserede, der ønsker at deltage i arbejdet på de enkelte områder.

Bestyrelse

Mødereferater

Om projektpuljen

Ansøgningsskema til Projektpuljen

Kalender

BegivenhedDato

PU-møde

24. sep 11:00
14:00
24. sep 11:00 -
14:00

Formandsmøde

27. okt  
27. okt

PU-møde

29. okt 11:00
14:00
29. okt 11:00 -
14:00

PU-møde

26. nov 11:00
14:00
26. nov 11:00 -
14:00

PU-møde

17. dec 11:00
14:00
17. dec 11:00 -
14:00

Provsten