Projektpuljen i Horsens Provsti

På budgetsamrådet den 4. september 2014 vedtog et enigt budgetsamråd at oprette et samarbejde om en pulje til kirkelige aktiviteter i Horsens Provsti.

Der afsættes årligt et beløb ud af ligningsmidlerne, hvoraf menighedsråd i Horsens Provsti kan søge om tilskud fra til nye aktiviteter, tiltag og projekter. Der afsættes midler til diakonalt arbejde, samarbejde på tværs i provstiet, skoleinitiativer på alle uddannelsesniveauer, frivillighed og delagtighed samt til rammer for godt kollegaskab på tværs for præster og menighedsrådsmedlemmer.

Fra 2016 og fremover vil der være ansøgningsfrist d. 1. juni og 1. december.

Der vælges en bestyrelse, ligesom der nedsættes følgende tre underudvalg:

Diakoniudvalg, der varetager

1. Diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling

Frivilligt samarbejde, der varetager

2. Samarbejde på tværs i provstiet og 4. Frivillighed/Delagtighed

Skoleudvalg, der varetager

3. Skoleinitiativer

Hvert af disse tre udvalg har et formandskab bestående af to menighedsrådsmedlemmer; en præst og en læg person, fra et menighedsråd, som vælges på budgetsamråd hvert år. Man kan kun være formand for ét udvalg, men det er muligt at deltage som øvrigt medlem i alle udvalg. Genvalg er muligt.

Kandidater til formandskabet indstilles af menighedsrådene. Kandidatlisterne skal være provstiet i hænde inden det budgetsamråd hvor formandskabet vælges. Frist for indlevering af kandidatlister oplyses ved indkaldelse til budgetsamrådet.

Udvalgenes tre formandskaber udgør bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand

Udvalgene er åbne for alle interesserede, der ønsker at deltage i arbejdet på de enkelte områder.

Bestyrelse

Mødereferater

Om projektpuljen

Ansøgningsskema til Projektpuljen

Provsten

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

17. dec 11:00
13:00
17. dec 11:00 -
13:00

Provstiudvalgsmøde

21. jan 13:00
16:00
21. jan 13:00 -
16:00

Provstidøgn

28. jan 17:00
29. jan 13:00
28. jan 17:00 -
29. jan 13:00

Formandsmøde

2. feb  
2. feb

Introduktion til økonomi for kasserer/formænd

23. feb 17:30
19:30
23. feb 17:30 -
19:30

Provstudvalgsmøde

25. feb 13:00
16:00
25. feb 13:00 -
16:00

Indledende budgetsamråd

2. mar 18:30
19:30
2. mar 18:30 -
19:30

Kontaktpersonmøde

22. mar  
22. mar

Provstiudvalgsmøde

1. apr 13:00
16:00
1. apr 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

29. apr 13:00
16:00
29. apr 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

31. maj 13:00
16:00
31. maj 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

24. jun 13:00
16:00
24. jun 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

19. aug 13:00
16:00
19. aug 13:00 -
16:00

Landemodegudstjeneste

31. aug  
31. aug

Afsluttende budgetsamråd

7. sep 18:30
19:00
7. sep 18:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

23. sep 13:00
16:00
23. sep 13:00 -
16:00

Kontaktpersonmøde

22. okt  
22. okt  

Formandsmøde

26. okt  
26. okt

Provstiudvalgsmøde

4. nov 13:00
16:00
4. nov 13:00 -
16:00

Provstiudvalgsmøde

2. dec 13:00
16:00
2. dec 13:00 -
16:00