Provsten er den øverste ansvarlige embedsmand inden for et provsti. Provsten er tillige sognepræst i Torsted Pastorat.

Denne del af hjemmesiden retter sig mod provsteembedet i Horsens Provsti, og herunder kan der findes oplysninger om provstiets præster og pastorater samt diverse kirkelige aktiviteter i provstiet

Pastorater og præster

Skole-kirke samarbejde

Projektpuljen

Rytmisk kirkemusikprojekt for børn

Provstikonvent

Studenter- og pilgrimspræst

Udsendelser om kirker

Arkiv

Kalender

BegivenhedDato

PU-møde

21. aug 11:00
14:30
21. aug 11:00 -
14:30

Afsluttende Budgetsamråd

2. sep 18:30
19:00
2. sep 18:30 -
19:00

PU-møde

23. okt 11:00
14:30
23. okt 11:00 -
14:30

PU-møde

20. nov 11:00
14:30
20. nov 11:00 -
14:30

PU-møde

18. dec 09:00
11:30
18. dec 09:00 -
11:30

Provsten