Provsten er den øverste ansvarlige embedsmand inden for et provsti. Provsten er tillige sognepræst i Torsted Pastorat.

Denne del af hjemmesiden retter sig mod provsteembedet i Horsens Provsti, og herunder kan der findes oplysninger om provstiets præster og pastorater samt diverse kirkelige aktiviteter i provstiet

Pastorater og præster

Skole-kirke samarbejde

Projektpuljen

Rytmisk kirkemusikprojekt for børn

Provstikonvent

Studenter- og pilgrimspræst

Udsendelser om kirker

Arkiv

Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Provsten